Η εξήγηση για τις τέσσερις άδειες -Τι ισχύει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Πίνακας)

Της Αγγέλας Νταρζάνου

 Για τον προσδιορισμό του αριθμού τέσσερα των δημοπρατούμενων αδειών, δεκαετούς διάρκειας, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, ελήφθησαν υπόψη τα εξής στοιχεία:


1. Οικονομικής βιωσιμότητας:
* Τα αναμενόμενα έσοδα της διαφημιστικής αγοράς, που έχουν πτωτική τάση και τα τελευταία χρόνια κυμαίνονται μεταξύ 180 και 265 εκατ. ευρώ.
* Το ετήσιο κόστος λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών, που κυμαίνεται μεταξύ 32 και 80 εκατ. ευρώ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εξυπηρέτηση δανείων και έκτακτων οικονομικών υποχρεώσεων.
 
2. Περιορισμού του διαθέσιμου ψηφιακού φάσματος βάσει διεθνών συνθηκών και τεχνολογικών εξελίξεων. Συγκεκριμένα μέρος του ψηφιακού φάσματος του σημερινού χάρτη συχνοτήτων για την τηλεόραση θα πρέπει υποχρεωτικά να διατεθεί για τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στο πλαίσιο της δημιουργίας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έως το 2020. Ο νέος χάρτης συχνοτήτων θα απονέμει δύο πολυπλέκτες (έως τα 700 MHz) για την ιδιωτική τηλεόραση. Ο καθένας μπορεί να μεταφέρει το σήμα δύο καναλιών εθνικής εμβέλειας υψηλής ευκρίνειας.
 
3. Η αναλογία του αριθμού των αδειών (της ίδιας κατηγορίας) σε ευρωπαϊκές χώρες, με βάση τον πληθυσμό και το ΑΕΠ τους (βλ. πίνακα). Η Τσεχία και η Πορτογαλία παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκρισιμότητα με την Ελλάδα, όχι μόνο με βάση τον πληθυσμό και το ΑΕΠ, αλλά και το σημαντικό ποσοστό διείσδυσης της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης ελεύθερης λήψης (άνω του 50%) σε σύγκριση με άλλες μορφές (καλωδιακή, συνδρομητική κ.λπ.).

Σχόλια