Συνοπτική παρουσίαση του έργου της Βουλευτή Κεφαλληνίας & Ιθάκης Αφροδίτης Θεοπεφτάτου.


Από την εκλογή της στις 6 Μαϊου και μετέπειτα στις 17 Ιουνίου 2012, η Βουλευτής Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, εκπροσώπησε  τους κατοίκους των νησιών επάξια σε κεντρικό επίπεδο προτάσσοντας τα ειδικότερα θέματα των νησιωτικών περιοχών τόσο στις συναντήσεις με αρμόδιους υπουργούς όσο και στο κοινοβουλευτικό έργο μέσω τοποθετήσεων στην Βουλή και υποβολή ερωτήσεων. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, στάθηκε δίπλα στους κατοίκους των νησιών προσπαθώντας για την επίλυση των καθημερινών και πιο σύνθετων προβλημάτων
Η βουλευτής στη διάρκεια της θητείας της συμμετείχε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής που είχε ως αντικείμενο την επεξεργασία νομοσχεδίων αρμοδιότητας των Υπουργείων Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  Παράλληλα συμμετείχε στην Ειδική Επιτροπή Περιβάλλοντος, ενώ όταν υπήρχαν θέματα του νομού συμμετείχε έκτακτα σε άλλες Επιτροπές (Μορφωτικών Υποθέσεων, Υγείας κλπ.).     
Ως μέλος των Επιτροπών Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου Περιβάλλοντος και Υποδομών- Μεταφορών, υπήρξε κεντρική εισηγήτρια από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε βασικά νομοσχέδια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ειδικότερα : 
Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α΄ 249)» και λοιπές διατάξεις.  Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις- Μάρτιος 2013 
Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίαςΜάρτιος – Απρίλιος 2014 
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής και άλλες διατάξεις – Μαϊος – Ιούνιος 2014 
Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση- Βιώσιμη Ανάπτυξη – Ιούνιος 2014 
Παράλληλα υπήρξε εισηγήτρια από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για πολυνομοσχέδια του Υπουργείου Ανάπτυξης και ειδικότερα: 
Εθνικό  Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στις 14, 15 και 16 Μαϊου 2013.
Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας- Δεκέμβριος 2014 

Παράλληλα η βουλευτής τοποθετήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού των ετών 2014 και 2015, στην συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, το νομοσχέδιο για τα τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας, αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Τουρισμού και το Νομοσχέδιο για την ανάπτυξη του τουρισμού κα στις οποίες τοποθετήσεις αναδείχτηκαν τα ιδιαίτερα θέματα και προβλήματα των δύο νησιών
Επίσης ορισμένες από τις παρεμβάσεις της  σε θέματα περιβαλλοντικά, πολεοδομικά και χωροταξικά όπως παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών, οικοδόμηση εντός ορίων οικισμών, τροποποίηση χρήσεων γης στα Εξάρχεια κ.ά. έγιναν δεκτές και αποτέλεσαν νομοθετικές ρυθμίσεις.

Τον τελευταίο χρόνο και μετά τους σεισμούς τις 26ης Ιανουρίου 2014 με τις καταστροφικές για το νησί της Κεφαλονιάς συνέπειες που ήρθαν να προστεθούν στην ήδη πληγείσα από τις πολιτικές λιτότητας κοινωνία, η βουλευτής επικεντρώθηκε στην ανάδειξη και κυρίως επίλυση των προβλημάτων των κατοίκων που επλήγησαν οι κατοικίες τους, αλλά και των επαγγελματιών που υπέστησαν ζημιές στον εξοπλισμό και τα εμπορεύματά τους. Μέσα από πολλαπλές συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς Ανάπτυξης, κ. Χατζηδάκη, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρυσοχοϊδη,  Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Λοβέρδο, Αναπληρωτές Υπουργούς  Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Σ. Καλαφάτη και Ν.  Ταγαρά προσπάθησε να επιλύσει μεταξύ των άλλων θέματα όπως: 
  • Την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων για την συνδρομή στην αποκατάσταση των ζημιών των κατοικιών 
  • Την ενίσχυση και στήριξη των επαγγελματιών 
  • Την ενεργοποίηση του Πράσινου Ταμείου και διάθεση των πόρων για την αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων 
  • Την προστασία και αποκατάσταση των πολιτιστικών μνημείων της Κεφαλονιάς 
  • Την αποκατάσταση και επέκταση της σχολικής στέγης
  • Την αποκατάσταση των εκκλησιών 
  • Την πριμοδότηση των μαθητών της Κεφαλονιάς στις πανελλήνιες εξετάσεις 
  • Την ψυχολογική στήριξη των κατοίκων της πληγείσας περιοχής


Η βουλευτής υπέβαλε είτε μόνη της είτε με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 138 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 38 αφορούσαν αποκλειστικά θέματα της ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ενώ οι υπόλοιπες αφορούσαν ευρύτερα κεντρικά θέματα με επίδραση όμως στην τοπική οικονομία και κοινωνία. 

Τους τελευταίους μήνες, η βουλευτής συμμετείχε ενεργά στην πρωτοβουλία των φορέων ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, στα οποία περιλαμβάνεται και το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, με παρεμβάσεις της στην Κέρκυρα, στην Αθήνα και στη Σύρο.

Σχόλια